SDC Technologies全球分销伙伴

中国
上海启泓化工科技有限公司
嘉定区马陆镇丰功路 845 号
上海 201801
中国
电话: +86-21-59153765
传真: +86-21-59154685
联系人: Zhou Jianwen
zhoujianwen@yi-nan.com

杭州诚进贸易有限公司
信雅达国际创意中心1幢708室
杭州市滨江区江虹路 1750 号
浙江 310051
中国
电话: +86-571-86888368
传真: +86-571-87663668
联系人:Danny Yeh 先生, +86 15217481737
danny@sunct.net

拉丁美洲
Cristal Depot
Tte. Gral. J.D. Perón 1669 . 2º Piso
C1037ACE. Capital Federal, 布宜诺斯艾利斯
阿根廷
电话: +54 11 43711151
传真:  +54 11 43717277
联系人: Mr. Nassimoff
pedidos@cristaldepot.com

台湾
Sun Coating Technology Co., Ltd.
8F-1, No.21, Sec.1, Tun Hua S.Rd.
台北 10557
台湾
电话: +886-6-2027153
传真: +886-6-2027564
联系人:Evans Huang 先生
evans@sunct.net

土耳其
Molkim Endustriyel Urunler San ve Tic. Ltd. Sti.
A.O.S.B 10021 Sok. No:1 Cigli/Izmir
土耳其
电话: +90 232 449 59 93
传真: +90 232 449 59 92
联系人:Mr. Bora Keskin 先生
bora@molkim.com

南韩
Mi Rae Corp.
2nd FL, Sinmoon-Ro Bldg.
238, 1KA Sinmoon-Ro, Chongro-Ku
首尔 110-061
韩国
电话: +82-02-734-2297
传真: +82-02-734-2280